Свободни работни позиции, обявени в бюрата по труда в Добрич към  

Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции

 

Лекари

Печатари и сродни на тях

Готвачи

Стр. 2/2 Първа страница >>>

Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

Агенция по заетоста Добрич, Бюро по труда Добрич